นมัสการถ่ายทอดสด ทุกวันอาทิตย์ เวลาเกาหลี 11:00 - 13:00น. เวลาไ
924-2 4 Floor Osan-dong, Osan-si, Gyeonggi-do South-Korea